POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale restaurantelor: City Grill, Trattoria Buongiorno, Pescarus, Caru` cu Bere, Hanu` lui Manuc, Hanu` Berarilor, City Cafe care fac parte din “Grupul City Grill”.
Restaurantele ”Grupului City Grill” functioneaza prin intermediul urmatorilor operatori asociați:
1. Societatea AVANTI UNION S.R.L, cu sediul Bucuresti, Sector 2, Str. Alecu Mateevici nr. 4, camera 1, numar de ordine la Registrul Comertului Bucuresti J40/7829/2011, CUI 28701573, reprezentata prin dl. Gogu Daniel – Administrator,
2. Societatea BOGDAN RESTAURANTE S.R.L, cu sediul in Str. Dimitrie Cantemir, nr. 17, mansarda, camera 2, sat Ciofliceni, Comuna Snagov, judet Ilfov, numar de ordine la Registrul Comertului J23/3455/2019, CUI 35299909, reprezentata prin dl. Cornel Mihalascu – Administrator,
3. Societatea CITY CAFE EXPRESS S.R.L, cu sediul in Bd. Pache Protopopescu nr. 51, etaj 2, camera 5, biroul nr. 8, Sector 2, Bucuresti, numar de inregistrare la Registrul Comertului nr. J40/7807/2016, CUI 3616137, reprezentata legal prin dna. Bosneag Mihaela – Administrator,
4. Societatea DISTINCT OPERATIONS S.R.L., cu sediul in Str. Izvorul Crisului, nr. 11, bl. A7, sc. D, ap. 48, camera 1, parter, sector 4, Bucuresti, numar de inregistrare la Registrul Comertului nr. J40/6827/2015, CUI 34613778, reprezentata legal prin dna. Patracioc Carmen Daniela – Administrator,
5 Societatea BLUE RESTAURANT S.R.L., cu sediul in Bd. Pache Protopopescu nr. 51, etaj 2, camera 5, biroul nr. 5, Sector 2, Bucuresti, numar de inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti nr. J40/15503/2015, CUI 35347380, reprezentata legal prin dna. Bosneag Mihaela – Administrator,
Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").
Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
____________________________________________________________________________________________________________
CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?
Dacă sunteți client sau potențial client
Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Printre tipurile de informații personale pe care le colectăm se numără:
a) numele si prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa dvs.;
b) informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing sau în cursul participării la concursuri, tombole sau anumite oferte promoționale;
c) datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii într-un programul dedicat membrilor noștri și/sau într-un program de fidelitate;
d) recenzii și opinii referitoare la serviciile noastre;
e) pozele realizate în cadrul restaurantelor noastre cu ocazia anumitor evenimente;
f) orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.
De asemenea, camerele de supraveghere și alte măsuri de securitate aflate pe proprietățile noastre pot capta sau înregistra imagini ale oaspeților în locuri publice (cum ar fi intrarea în restaurant, holuri), precum și datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere, cardurile de acces și alte tehnologii).
Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract, există posibilitatea de a nu putea să vă oferim anumite servicii, de exemplu: dacă nu ne furnizați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriți sa faceți o rezervare sau o comandă, nu vom putea să efectuăm rezervarea sau comanda.
Dacă sunteți membru Out4Food
De asemenea, Grupul City Grill mai prelucrează și datele obținute prin intermediul programului de fidelizare Out4Food. Pentru mai multe detalii legate datele prelucrate, modalitatea, scopurile și temeiurile prelucrării, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate Out4Food: la adresa www.out4food.ro.
Dacă nu sunteți membru, vă invităm să citiți mai multe pe site-ul www.out4food.ro.
Dacă sunteți potențial angajat
Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul.
Dacă sunteți utilizator al unuia din site-urilor noastre
Colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care au fost accesate site-urile noastre de Internet.
Dacă sunteți angajat
Vă rugăm să vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la departamentul de resurse umane.
DATE PERSONALE ALE MINORILOR
Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani, trebuie să obțineți consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui responsabil pentru orice furnizare de date personale.
DATE SENSIBILE
Termenul „date sensibile“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.
În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dvs. să ni le oferiți. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dvs. pentru a vă servi mai bine și a vă îndeplini nevoile speciale (de exemplu, pregătirea mâncării fără includerea unor alimente la care sunteți alergic, furnizarea accesului pentru persoanele cu dizabilități)..
ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE?
Dacă sunteți potențial angajat
Scop: evaluarea aplicației dvs. de angajare. Temei: încheierea unui contract
Dacă sunteți angajat
Vă rugăm să vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la departamentul de resurse umane. Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul următoarelor activități:
a) Restructurări sau reorganizări interne ori vânzări de active sau părți sociale/acțiuni: Scop: prelucrăm datele dvs. pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus Temei: interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs. Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unor măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dvs.
b) Securitate: Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor. Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția persoanelor, precum și protecția bunurilor dvs. și ale restaurantului.
c) Motive juridice: Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege. Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.
CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?
Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza servicii de înaltă calitate, este posibil să transmitem informațiile dvs. personale membrilor Grupului City Grill, furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:
a) Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).
b) Membrii Grupului City Grill în calitate de împuterniciți: pentru scopuri similare sau în legătură cu cele pentru care acestea au fost colectate.
c) Evenimente: dacă participați la anumite evenimente în cadrul restaurantului, iar acest eveniment este organizat în colaborare cu terți, datele dvs. personale acordate în vederea participării la evenimente pot fi partajate cu ceilalți organizatori și, dacă este cazul, cu alți participanți la eveniment.
d) Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte
e) Co-sponsori ai promoțiilor: în anumite cazuri, co-sponsorizăm promoții, loterii, tombole, competiții sau concursuri cu alte companii sau putem furniza premii pentru loterii și concursuri sponsorizate de alte companii. Dacă participați la aceste loterii sau concursuri, putem transmite datele dvs. personale sponsorului colaborator sau unui sponsor terț.
f) Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională).
Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.
CARE SUNT DREPTURILE DVS. IN RELATIA CU GRUPUL CITY GRILL?
Va informam ca aveti urmatoarele drepturi cu privire la care va rugam sa va adresati in scris pe adresa de email protectiedate@citygrill.ro.
Dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal
Ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email mai sus indicata pentru informatii despre datele dvs. cu caracter personal pe care le stocam si prelucram. In acest caz, va vom confirma dacă prelucram sau nu aceste date și, în caz afirmativ, va putem da acces la datele dvs. (inclusiv o copie a acestora) și la oricare dintre informațiile cuprinse in prezenta nota de informare.
Dreptul la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal
Daca constatati va datele pe care le detinem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete sau nu mai sunt actuale (de ex. v-ati casatorit, ati nascut sau vi s-a nascut un copil, etc.) va rugam sa ne contactati si le vom rectifica sau actualiza in cel mai scurt timp.
Dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal
Aveti dreptul de a vi se sterge datele cu caracter personal in urmatoarele situatii:
  • daca datele nu mai sunt necesare pentru scopurile expuse mai sus
  • daca datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal
  • daca Societatile sunt supuse unei obligații legale de stergere în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului roman si nu exista un alt motiv legal de retinere a acestora
Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal
Puteti sa ne adresati o cerere de a ne opri sa prelucram datele dvs. cu caracter personal, atunci cand:
  • considerati ca datele pe care le detinem despre dvs. nu sunt exacte; in acest caz, vom bloca prelucrarea datelor dvs. pana cand ne vom lamuri, impreuna cu dvs., cu privire la exactitatea acestora
  • prelucrarea este ilegală si nu doriti sa va stergem datele, în schimb doriti sa ne oprim sa le utilizăm
  • aveti nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță si ni le solicitati, desi Societatea nu mai are nevoie de ele
  • v-ati opus sa prelucrăm datele dvs. cu caracter personal in perioada în care se fac verificări daca prelucrarea este sau nu legitima
Dreptul de a vi se porta datele dvs. cu caracter personal
La cererea dvs. va putem trimite dvs. sau entitatii indicate de dvs. un fisier cu datele dvs. cu caracter personal colectate prin prezentul acord, intr-un format care poate fi citit automat.
Dreptul de a depune o plângere în fața Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII
Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați trimițând o solicitare (i) prin e-mail la adresa: protectiedate@citygrill.ro, (ii) prin poșta sau, in zilele lucrătoare între orele 9.00-17.00, direct la sediul din București, B-dul. Pache Protopopescu nr.51, sector 2, cod postal 021406, (iii) prin telefon la numărul 8 +4073149.18.49, în atentia Responsabilului cu Protecția Datelor, iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.
De asemenea, în măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact ale autorității sunt: București, B- dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, telefoane : +40.318.059.211; +40.318.059.212: e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

MODIFICĂRI ALE POLITICII
Această politică de confidențialitate se poate schimba din când în când. Pentru a afla despre aceste schimbări vă rugăm să consultați periodic Politica de confidențialitate revizuită accesând oricare din site-urile noastre:
Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.
Ultima actualizare: 01.20.2019.